Akylly köp parametrli reaktor 5B-1F (V8) reaktor

Gysga düşündiriş:

5B-1F akylly reaktor, iýmit siňdiriş prosesiniň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin LianHua-tehnologiýanyň iň soňky ösüşidir.Onda aç-açan zarba urmagyň öňüni alyjy bar. Galvanizli materiallary, poslama garşy we awiasiýa ýylylyk izolýasiýa materiallaryny ulanyp, ýokary temperaturaly kelleleriň öňüni almak üçin 12 pozisiýa bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt bilen tanyşlyk

5B-1F akylly reaktor, iýmit siňdiriş prosesiniň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin LianHua-tehnologiýanyň iň soňky ösüşidir.Onda aç-açan zarbanyň öňüni alyjy bar.Galvanizli materiallary, poslama garşy we ýokary temperaturaly ysmazlygyň öňüni almak üçin awiasiýa ýylylyk izolýasiýa materiallaryny ulanmak bilen 12 pozisiýa bar.

Funksiýa aýratynlyklary

1.Ygtybarly we ygtybarly: Howpsuzlyk şertlerinde suw nusgasynyň ýagdaýyna gönüden-göni gözegçilik ediň.
2. Qualityokary hilli material: Awiasiýa materialy, ýanmagyň öňüni alyň.
3.Ekran: Uly ekranly LCD displeý, ulanyjy üçin amatly menýu dizaýny, operatorlar guralyň işleýiş usulyny çalt özleşdirip bilerler.
4. Parametrleriň giň gerimi: Guralyň köpugurlylygyny ýokarlandyrmak üçin iýmit siňdiriş temperaturasy we wagt wagty uly aralykda erkin sazlanyp bilner.
5.Akylly ýyladyş: Wagtyň geçmegi bilen ýyladyşy we elektrik üpjünçiligini awtomatiki togtadýar.
6.Wagtyň gijikdirilmeginden goramak: heatingyladyş wagtyny kesgitläp biler we bellenilen wagt ýetende ýylylygy awtomatiki togtadyp biler.Energiýa sarp ediň.
7. Akylly iýmit siňdiriş: Temperaturany kesgitlemek üçin temperatura ýokarlananda taýmer awtomatiki usulda başlaýar.
8. Amatly amal: Suw nusgalarynyň köplügini tapawutlandyryp bilýän iýmit siňdiriş deşikleri sanlanýar.

Tehniki parametrler

Önümiň ady

Reaktor

Model

5B-1F (V8)

Iýmit siňdiriş temperaturasy

45-190 ℃

Takyklyk

<± 2 ℃

Nusgalaryň sany

12 nusga

Wagtlaýyn açar

2

Iýmit siňdiriş turbasynyň diametri

16mm

Deşikleriň beýikligi

80mm

Wagt aralygy

1-600min

Wagtyň takyklygy

1 sekunt / sagat

Ölçegi

(300 * 230 * 220) mm

agramy

6,9 kg

Ekran

LCD

Kuwwat

AC220V ± 10% / 50Hz

Üstünlik

Burnangynyň öňüni almak üçin awiasiýa izolýasiýa materiallaryny ulanyň
Nusgalary aňsat kesgitlemek üçin iýmit siňdiriş deşikleri sanlanýar
LCD displeý
Temperaturany we iýmit siňdiriş wagtyny erkin sazlaň
Awtomatiki wagt
Geliş wagty we temperaturasy üçin awtomatiki duýduryş
Kiçijik we uzak ömür

Arza

Suw nusgalaryny COD, umumy fosfor we umumy azot ýa-da laboratoriýa ýyladyşynyň beýleki görkezijileri bilen gyzdyrmak.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň