Sorag-jogap

Siz zawodmy ýa-da söwda kompaniýasymy?

Biz zawod.

MOQ?

MOQ çägimiz ýok, islän mukdaryňyzy sargyt edip bilersiňiz.

Spesifikasiýaňyz, logotipiňiz, gaplama we ş.m. bilen terezä mätäç bolsaňyz, biziň bilen gepleşik geçirmegiňizi haýyş edýäris.

Synag üçin nusga alyp bilerinmi?

Aslynda nusgalar gaty möhüm däl diýip pikir edýäris.Islendik ýerden satyn alyp bilersiňiz.Caröne ýüklerimiz beýlekilerden has gowulaşar diýip pikir edýäris.

Nusgalar ýükden 10% -20% ýokary bolar.

Logotipimi maşyna goşup bilerinmi?

Hawa, OEM biziň üçin elýeterlidir.

Emma söwda belligi üçin ygtyýar hatyny bize ibermeli.

Gullukdan soň nädip alyp bilerin?

Bizde ýüze çykan kynçylyklar bolsa, ätiýaçlyk şaýlaryny mugt ibereris.

Erkekler tarapyndan döredilen mesele bolsa, ätiýaçlyk şaýlaryny hem iberýäris, ýöne tölemeli.

Bu enjamy barlamak proseduralaryňyz barmy?

Gaplamazdan ozal 100% öz-özüni barlamak

Eltip beriş senesi?

5-15 gün

Töleg usuly?

T / T.

Ibermek?

a.Halkara eksperimentçi: DHL / TNT / FEDEX / UPS (Mysal üçin)

b.Howa bilen (Mysal üçin sargytlar üçin.)

c.Deňiz bilen (15-45 gün), ýük porty: Şanhaý

d.Içerki logistika bilen ekspeditoryňyza.(2-3 gün)