UV görünýän spektrofotometr Köp parametrli suw hilini barlaýjy LH-3BA

Gysga düşündiriş:

LH-3BA ultramelewşe görünýän akylly köp parametrli suw hil guraly, kompaniýamyz tarapyndan işlenip düzülen akylly doly zolakly derňew guralydyr.Bu enjam, umumy azot analizatory, köp parametrli suw hil guraly we UV görünýän spektrometr hökmünde ulanylyp bilner.Fotometr.Güýçli funksiýalar, ýönekeý işlemek, takyk ölçemek we amatly hyzmat bu guralyň iň uly aýratynlyklarydyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

LH-3BA
LH-3BA1

Haryt bilen tanyşlyk

LH-3BA ultramelewşe görünýän akylly köp parametrli suw hil guraly, kompaniýamyz tarapyndan işlenip düzülen akylly doly zolakly derňew guralydyr.Bu enjam, umumy azot analizatory, köp parametrli suw hil guraly we UV görünýän spektrometr hökmünde ulanylyp bilner.Fotometr.Güýçli funksiýalar, ýönekeý işlemek, takyk ölçemek we amatly hyzmat bu guralyň iň uly aýratynlyklarydyr.Highokary ölçeg takyklygy, ygtybarly ölçeg netijeleri, giň ölçeg aralygy we doly iňlis interfeýs ekrany bar.Senagatda, şäher häkimliginde, daşky gurşawy goramakda, bilim, ylmy gözlegler, kesellere gözegçilik we ş.m. pudaklarynda suwuň hilini barlamak üçin giňden ulanylyp bilner.

Aýratynlyklary

1.Bu guralda öňünden meýilleşdirilen 48 görnüşli egriler bar, olaryň 26-syna COD, agyr metallar we ýokumly maddalar ýaly konsentrasiýany gönüden-göni okap bolýar.
2. Ultramelewşe goşa tolkun uzynlyklaryny awtomatiki çalyşmak, tolkun uzynlygynyň has gowy gaýtalanmagy, has takyk ölçeg netijeleri we konsentrasiýany göni okamak bilen, umumy azot analizatory hökmünde ulanylyp bilner.
3. Düşünjeli menýu nawigasiýa ulgamy we 5,6 dýuým reňkli sensor ekrany amaly aňsat we görnükli edýär.
4. Maglumatlary saklamak funksiýasy bilen 4500 toplum maglumat saklap bilýär we erkin görüp bolýar.
6.Doly hünär sarp ediş materiallary we reagentler bilen enjamlaşdyrylan iş ädimleri ep-esli azalýar we ölçeg has ýönekeý we has takyk bolýar.
7. 218 egrilik ýatda saklanýar, şol sanda 160 adaty egrilik we 58 regressiýa egrisi, olar täzeden seredilip we halas edilip bilner.
8.Gural öz-özi üpjün edýän kalibrleme funksiýasyna eýedir, egrileri el bilen ýasamagyň zerurlygy bolmazdan, adaty nusgalar esasynda egrileri hasaplap we saklap biler.
9. Häzirki maglumatlary we taryhy maglumatlary saklap bilýän printer bilen gelýär.
10. Saklanan taryhy maglumatlary kompýutere geçirip bilýän USB interfeýsi bilen enjamlaşdyrylan.

Tehniki parametrler

Gurallaryň modeli LH-3BA
Tolkun uzynlygy 190-800nm
Tolkun uzynlygynyň gaýtalanmagy <0.6nm
Geçiriş säwligi ± 1.5%
Lightagtylyk <0,1%
Maglumat saklamak 4500
Işleýiş interfeýsi Iňlis diliniň doly görnüşi
Maglumat aragatnaşyk porty USB interfeýsi
Gurlan programma Kod Ammiak azoty Jemi fosfor Jemi azot
Aralyk 2-10000mg / L.
(kiçi bölüm)
0.05-80mg / L (kiçi bölüm) 0.002-7.5mg / L (kiçi bölüm) 0-80mg / L.
(kiçi bölüm)
Ölçeg takyklygy KOD> 50mg / L, ≤ ± 5 % ≤ ± 5% ≤ ± 5% ≤ ± 5 %
kesgitlemegiň çäkleri 0,1mg / L. 0.01mg / L. 0,001mg / L. 0.1NTU
Kesgitleme wagty 20min 10 ~ 15min 35 ~ 50min 1min
Gaýtalama ≤ ± 5% ≤ ± 5% ≤ ± 5% ≤ ± 5%
Optiki durnuklylyk ≤ ± 0.001A / 10min
Kolorimetriki usul Kolorimetriki turba 、 Cuvette
Egrilik maglumatlary 218
Aragatnaşyk interfeýsi USB
Beýleki programmalar Turbiditlik, Hroma, Hazen Permanganat Indeks, demir, Hexawalent hrom, Jemi hrom, Sink, mis, nikel, Nitrit Azot, Galyndy hlor we ş.m.

Üstünlik

Gysga wagtyň içinde netijeleri alyň
Gurlan termiki printer
Ekrana degiň
Az reagent sarp etmek, hapalanmagy azaltmak
Pleönekeý işlemek, hünär taýdan ulanmak ýok
Konsentrasiýa hasaplamazdan göni görkezilýär
Bu spektrofotometr, şeýle hem içerki programma bilen akylly suw analizatory

Arza

Lagym arassalaýjy desgalar, gözegçilik býurolary, daşky gurşawy arassalaýjy kompaniýalar, himiýa zawodlary, derman zawodlary, dokma zawodlary, uniwersitet barlaghanalary, azyk we içgi zawodlary we ş.m.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň