Turbiditr ölçegi

  • Portable turbidity meter LH-NTU2M(V11)

    Göçme turbidentlik ölçeýji LH-NTU2M (V11)

    LH-NTU2M (V1) göçme turbidentlik analizatorydyr.Ectionüze çykaryş aralygy 0-1000NTU.Batareýany elektrik bilen üpjün etmegiň we içerki elektrik üpjünçiliginiň iki usulyny goldaýar.90 ° C dargadylan ýagtylyk usuly ulanylýar.Iki şöhleli ýagtylyk çeşmesi agyz suwuny we galyndy suwy reagentlersiz kesgitlemek üçin ulanylýar we netijeler gönüden-göni görkezilýär.

  • Portable digital turbidity meter LH-NTU2M200

    Göçme sanly turbidentlik ölçeýji LH-NTU2M200

    LH-NTU2M200 göçme bulaşyklyk ölçegidir.90 ° dargadylan ýagtylyk ýörelgesi ulanylýar.Täze optiki ýol re modeiminiň ulanylmagy, hromatikanyň bulaşyklygy kesgitlemegine täsirini ýok edýär.Bu gural, kompaniýamyz tarapyndan işe girizilen iň soňky tygşytly gural.Ulanmak aňsat, ölçegde takyk we gaty tygşytly.Aýratyn-da pes bulaşyklykly suw nusgalaryny takyk kesgitlemek üçin amatlydyr.