BOD analizatory

 • Biohimiki kislorod BOD5 metr LH-BOD1201 talap edýär

  Biohimiki kislorod BOD5 metr LH-BOD1201 talap edýär

  Milli ülňülere (HJ 505-2009) Suwuň hili - Eritmek we ekiş usuly üçin bäş günden (BOD5) biohimiki kislorod islegini kesgitlemek, bir gezek 12 nusga, ygtybarly we ygtybarly simapsyz diferensial basyşy duýmak usuly (dem alyş usuly) tebigatda organiki maddalaryň biodegrasiýa prosesini doly simulýasiýa edýän suwda BOD ölçemek üçin ulanylýar.

 • 30 günlük netijeleri goldaýan laboratoriýa BOD analizatory LH-BOD601

  30 günlük netijeleri goldaýan laboratoriýa BOD analizatory LH-BOD601

  Lianhua, laboratoriýaňyzyň zerurlyklaryna laýyk gelýän dürli biohimiki kislorod islegi (BOD) ulgamlaryna eýedir.Dürli funksiýa we daşky görnüşi bilen Lianhua laboratoriýaňyz üçin iň oňat BOD çözgüdini döredip biler.LIANHUA-nyň BOD derňew ulgamlary ygtybarly, aňsat işlemek, uly ölçeg bilen gelýär we wagt synagyndan geçýän takyk netijeleri berýär.

 • Manometrik usul BOD5 analizatory LH-BOD601SL

  Manometrik usul BOD5 analizatory LH-BOD601SL

  Simapsyz basyş tapawudy usulyny ulanyp, simap hapalanmazlygy we maglumatlar takyk we ygtybarly BOD5 analizatorydyr.Suw synagynda giňden ulanylýar.

 • BOD gural manometrik usuly LH-BOD601L

  BOD gural manometrik usuly LH-BOD601L

  Hapa suwlary arassalaýan zawodlar üçin akýan suwuň kislorody ýok etmek mümkinçiligini kesgitlemek üçin biohimiki kislorod islegini (BOD) ölçemek möhümdir.Dolandyrylmasa, çykarylýan hapa suwlar bu kislorodyň kabul ediş akymyny talap biler we daşky gurşawa ýaramaz täsir edip biler.BOD-ny ölçemek, daşky gurşawy boşatmak rugsadynyň bir bölegi hökmünde talap edilýär we hapa suwlary arassalamak işiniň netijeliligini bahalandyrmak üçin möhüm parametrdir.