Köp parametrli suwuň hil analizatory 5B-6C (V8)

Gysga düşündiriş:

5B-6C (V8) sekizinji nesil Dört parametrli suwuň hil analizatory.Gural ulanmak ýönekeý, ýokary takyklyk we doly aýratynlyk.Bu, kompaniýamyzyň hapalanýan çeşme zyňyndy kärhanalaryna laýyk gelýän ýokary derejeli enjamdyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt bilen tanyşlyk

5B-6C (V8) sekizinji nesil Dört parametrli suwuň hil analizatory.Gural ulanmak ýönekeý, ýokary takyklyk we doly aýratynlyk.Bu, kompaniýamyzyň hapalanýan çeşme zyňyndy kärhanalaryna laýyk gelýän ýokary derejeli enjamdyr.

Funksiýa aýratynlyklary

1. KOD, ammiak azotyny, jemi fosfory we turbidligi kesgitläp bilýär.
2.Kolorimetriki ulgamy, iýmit siňdiriş ulgamyny we wagt ulgamyny birine düzüň.
3.Definitionokary kesgitli reňkli LCD, adamlaşdyrylan amal we ulanmak üçin ýönekeý.
4. Akylly maglumat derňewi, bir göz bilen maglumat derňewi.
5.Şrift ölçegini, maglumatlary has düşnükli we parametrleri has jikme-jik üýtgedip biler.
6. Daşary ýurtdan getirilýän ýylylyga çydamly gorag örtügi, synagyň howpsuzlygyny we ygtybarlylygyny üpjün ediň.
7.Lightagtylyk çeşmesiniň ömri 100 müň sagat.
8. Iýmit siňdiriş deşiginiň ýokarsynda awiasiýa izolýasiýasy, gatlak goragy bar, deriniň öňüni alyp biler.
9.Kolorimetriki kubetiň we kolorimetriki turbanyň iki usulyny goldaň.
10.Reňkli LCD ekrany we konsentrasiýany göni okamak.

Tehniki parametrler

Guralyň ady

Köp parametrli suwuň hil analizatory

Gurallaryň modeli

5B-6C(V8)

Synag elementi

Kod

Ammiak azoty

Jemi fosfor

Bulaşyklyk

Synag çäkleri

5-5000mg / L.

(kiçi bölüm)

0.02-30mg / L.

(kiçi bölüm)

0.002-10mg / L.

(kiçi bölüm)

0.5-400NTU

Synagyň takyklygy

KOD <50mg / L, ≤ ± 10KOD> 50mg / L, ≤ ± 5

≤ ± 10

≤ ± 5

≤ ± 5

Minimal synag setiri

0,1mg / L.

0.01mg / L.

0,001mg / L.

0.1NTU

Synag wagty

20min

1015min

3550min

1min

Topar prosesi

12 sany

20 sany

12 sany

Çäklendirilmeýär

Gaýtalama

≤ ± 5

≤ ± 5

≤ ± 5

≤ ± 5

Lightagtylyk çeşmesi

100 müň sagat

Optiki durnuklylyk

≤0.001A / 10min

Hlora garşy päsgelçilik

[Cl-]1000mg / L.

[Cl-]4000mg / L.

(Meýletin)

Iýmit siňdiriş temperaturasy

165 ℃ ± 0.5 ℃

120 ℃ ± 0,5 ℃

Iýmit siňdiriş wagty

10min

30min

Kolorimetriki usul

Tube / Cuvette

Tube / Cuvette

Tube / Cuvette

Kuweýt

Maglumat saklamak

12 müň

Egrilik belgisi

56 sany

Maglumat geçirmek

USB / infragyzyl (islege görä)

Ekrany görkeziň

Reňkli LCD (320 X 240 rezolýusiýa)

Bahalandyrylan naprýa .eniýe

AC220V

Wagtlaýyn wyklýuçatel

3 sany

3 sany

3 sany

Üstünlik

Gysga wagtyň içinde netijeleri alyň
Gurlan termiki printer
Konsentrasiýa hasaplamazdan göni görkezilýär
Az reagent sarp etmek, hapalanmagy azaltmak
Pleönekeý işlemek, hünär taýdan ulanmak ýok
Poroşok reagentleri, amatly eltip bermek, arzan bahadan üpjün edip biler
Bu iýmit siňdiriş we kolorimetriki bir maşyn

Arza

Lagym arassalaýjy desgalar, gözegçilik býurolary, daşky gurşawy arassalaýjy kompaniýalar, himiýa zawodlary, derman zawodlary, dokma zawodlary, uniwersitet barlaghanalary, azyk we içgi zawodlary we ş.m.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň