Biz bilen habarlaşyň

Şanhaý Lianhua Industrial Co., Ltd.

Islendik önüm islegiňizi kanagatlandyrýan bolsa, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Islegleriňiziň ýa-da talaplaryňyzyň gyssagly ünsi, ýokary hilli önümleri, ýeňillikli bahalary we arzan ýükleri aljakdygyna ynanýarys.Bütin dünýädäki dostlaryňyza jaň etmek ýa-da gelmek, has gowy gelejek üçin hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşmak üçin tüýs ýürekden garşy alyň!

Linkedin:https://www.linkedin.com/company/lianhua-industrial-co-ltd/

Contact1

Salgysy

203, 61-nji bina, Hongkao seýilgähi, 21421, Gonkao ýoly, Şuhui etraby, Şanhaý, Hytaý

Telefon

0086-021-62718961
0086-021-62718969

Sagatlar

Duşenbe-anna: ir sagat 9-dan agşam 6-a çenli
Şenbe, Sundayekşenbe: osedapyk

Kartalar

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň